DigiKoll hem
F 101: IT och inkluderande undervisning

Inledning

Bild av Brad Flickinger - CC-BY

Så kul att just du har hittat hit!

Den här kursen riktar sig till alla som kan komma att möta elever, studenter eller personer med funktionsvariationer.

Den vänder sig särskilt till dig som undervisar i grund- och gymnasieskolan där elever med olika förutsättningar numera integreras i en vanlig klass.

Fokus ligger på att öka din förståelse för lärandesituationen för elever med funktionsvariation och ge exempel på inkluderande arbetssätt. Vi tipsar även om några teknikstöd som kan underlätta lärande och undervisning. Målet är att du efter kursen ska känna dig bättre rustad när du möter dessa elever i din klass. Vi vill bidra till att antalet barn och unga med problematisk skolfrånvaro - hemmasittare - minskar.

Idag är utbudet av digital teknik mycket stort. Det finns massor av appar, bloggar, facebookgrupper med mera på webben – och många användbara program – och det kommer hela tiden nytt spännande material.

Den här inledande kursen ger dig en överblick av området IT och specialpedagogik. Vill du fördjupa dig i hur du kan anpassa undervisningen för personer med specifika funktionsnedsättningar, så rekommenderar vi att du fortsätter med någon eller några av de andra kurserna inom kategori F.

En del av de resurser du kommer stöta på är lite äldre, men vi tycker att de fortfarande håller och har därför med dem.

Fokus i kursmaterialet ligger huvudsakligen på svenska resurser och länkar. Det finns självklart många fler resurser att hämta på andra språk. Kom gärna med tips om du hittar något som du tycker är intressant!

 

Inspiration


Vad kan IT bidra till i lärandet

Att använda olika typer av IT kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning om IT-miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är dessutom bra för alla! Så här säger några elever och lärare som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) intervjuat.


Vad visar forskning om IT i lärandet

Tord Söderqvist, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har forskat kring IT och lärande. I föreläsningen nedan berättar han om resultaten av studien, bland annat vad som framkom kring möjligheter och begränsningar, kunskapssyn och implementering av IT.

IT i lärandet för elever med funktionsnedsättning (32:04)

 

Kursinnehåll

 • Vad skillnaden är mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.
 • Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Exempel på lärresurser som kan skapa större förståelse för personer med någon form av funktionsnedsättning.
 • Exempel på hur du som pedagog kan göra för att nå fram till och underlätta lärandesituationen för dessa elever.
 • Vad kompensatoriska verktyg kan tillföra för individen.
 • Tips på hur du kan använda sociala medier för att hålla dig uppdaterad och hitta dina pedagogiska nycklar.
 • Exempel på digitala verktyg, appar och annat som stöd för elever och studenter med någon form av funktionsnedsättning.
 • Exempel på olika lek- och lärspel och övningar.
 • Tips på vart du kan vända dig för att få råd och stöd.
 • Länkar och tips på hur du går vidare.

 

Syfte och mål

Syftet med kursen - är att:

 • Öka din medvetenhet om vad det innebär att leva och studera med funktionsnedsättning.
 • Inspirera dig att lära dig mer om hur du med ökad lyhördhet och olika teknikstöd kan skapa en lärandemiljö som passar alla.

Vad ska jag lära mig?

Målet är att du efter kursen ska kunna:

 • Förstå vilka svårigheter elever/studenter med funktionsnedsättning kan mötas av samt känna till olika begrepp och vad lagar och regler säger om individens rätt till utbildning på lika villkor.
 • Kartlägga hinder, möjligheter och resurser i din omgivning, som du kan ha nytta av, samt ta fram en plan som visar hur du/ni skulle kunna arbeta mer inkluderande.
 • Inspirera kollegor att vilja arbeta mer inkluderande genom att visa hur digitala lärverktyg, appar och teknik kan användas samt vart man kan vända sig för råd och vägledning.

 

På nästa sida hittar du en lärstig som visar vilka olika steg och uppdrag som ingår i kursen och hur många poäng varje steg är värt. Du börjar på noll och kan sedan bara levla upp!

För att se uppdragen måste du höra av dig till oss och registera dig som medlem i DigiKoll. När du har gjort det så kan du logga in till ditt privata basläger där du får en digital badge för varje ny nivå du uppnått. Du kan också få återkoppling från oss på dina inlämningsuppgifter. När du är klar med kursen får du ett kursbevis i form av ett diplom som beskriver vad du har lärt dig och kan göra.

  

Är du medlem har du även möjlighet att tjäna extra guldstjärnor som du kan byta in mot olika saker eller tjänster. Hur det går till kan du läsa mer om under mappen "Examination" i vänstermenyn. Klicka på stjärnikonen i ditt basläger (den första sida du kommer till när du loggat in) för att se hur många guldstjärnor du har samlat ihop.

Lycka till!

Upp